Historia

 Przedszkole Miejskie nr 15 w Bytomiu im Misia Uszatka ma swoją siedzibę na ulicy Szymały 122. Mieści się w dzielnicy Stroszek w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym ,  jest otoczone ogrodem bogatym w różnorodną roślinność, znajduje się w nim sprzęt do zabaw, zabezpieczony jest ogrodzeniem. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. W zależności od liczby przyjętych dzieci są one jednolite lub mieszane wiekowo. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych , zaplecze kuchenne i administracyjne. Przestrzenne, jasne sale  zajęć wyposażone są w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz znajdują się  w nich miejsca  do twórczej/ tematycznej zabawy. W placówce zatrudnionych jest 11 nauczycieli w tym nauczyciel – katecheta i nauczyciel - logopeda, 5 osób administracji, 10 osób personelu obsługowego. Kadra pedagogiczna przedszkola stanowi zespół o wysokich kwalifikacjach niezbędnych do pracy z wychowankami przedszkola. W czerwcu 2008r Rada Miejska Bytomia nadała naszej placówce imię "Misia Uszatka". Przyjęcie tego imienia przez placówkę spowodowało, że nie jesteśmy "anonimowi" a przedszkole kojarzy się dzieciom z tym sympatycznym Misiem. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe,  nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące, problemowe oraz tradycyjne ( podające, praktyczne). Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem metod  aktywizujących przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka pobudza je do działania, poszukiwania i rozwiązywania problemów. Pracujemy w oparciu o program „Trampolina” , realizujemy naszą koncepcję pracy, wykorzystujemy programy własne uzupełniające wychowawczo - adaptacyjny, zakończyliśmy realizację innowacji "Ogród marzeń", której celem było stworzenie dzieciom warunków do poszukiwania, zdobywania wiedzy, doświadczeń poprzez zmysły, w oparciu o działalność badawczą i eksperymentalną w stworzonym wspólnie z rodzicami ogrodzie marzeń. Jesteśmy uczestnikami konkursów, w których zajmujemy czołowe miejsca, oraz sami organizujemy konkursy na szczeblu miejskim. Rodzice zapraszani są na zajęcia otwarte, są uczestnikami uroczystości, współuczestniczą w życiu placówki, czują się jej współgospodarzami. W przedszkolu wydawana jest również gazetka "Nowinki Misia Uszatka". W tradycje naszego przedszkola weszły uroczystości organizowane dla dzieci, rodziców i środowiska, których zadaniem jest wzmacnianie więzi  poprzez  przeżywanie, czerpanie   radości ze wspólnie przeżytych chwil:

•             Dzień Edukacji Narodowej,

•             „Urodziny Misia Uszatka”,

•             „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

•             Dzień Górnika,

•             Mikołajki,

•             Spotkania noworoczne z rodzicami,

•             „Jasełka z udziałem ks. Proboszcza i członkami „Klubu Seniora”,

•             Bal karnawałowy,

•             „Dzień Babci i Dziadka”,

•             „Dzień kobiet”,

•             „Powitanie wiosny”,

•             „Dzień dziecka”,

•             „Festyn rodzinny ”

•             „Pożegnanie przedszkola”- dzieci 6 letnie.

                W przedszkolu działa "Klubu twórczego przedszkolaka" gdzie dzieci rozwijają  swoje umiejętności plastyczne, prezentując je poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych na szczeblu miejskim i ogólnopolskim.